Nasze usługi

spełnij swoje marzenie już dziś

Pozwolenie na pracę

Istnieją dwa rodzaje pozwolenia na pracę – zamknięte (1 pracodawca) lub otwarte ( dowolny pracodawca). Rodzaj i typ aplikacji w dużej mierze zależy od typu pracy jaki będzie się wykonywało, programu i indywidualnej sytuacji.

Poniżej niektóre z zawodów i sytuacji upoważniąjących do uzyskania pozwoleń na pracę:

– pracownik przy produkcji filmowej lub telewizyjnej

– pracownik naukowy

– pracownik naprawy lub konserwacji sprzętu przemysłowego lub handlowego

– pracownik religijny

– pracownik charytatywny

– wychowawca kolonijny

– profesjonalny sportowiec lub trener

– tancerze, aktorzy, muzycy orkiestrowi lub śpiewacy opery lub osoby wykonującą pokrewną pracę

– przedsiębiorcy

– pracownik w gospodarstwie rolnym (robotnik rolny)

– pracownik zagranicznej misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub obcego rządu;

– pracownik właściciela lub operatora międzynarodowego mostu lub tunelu,

– pracownik, którego pracodawca ubiega się o zatrudnienie za pośrednictwem Global Talent Stream

– pracownik, którego pracodawca ubiega się o zatrudnienie w ramach programu Atlantic Immigration Pilot

Jeżeli żadne z powyższego Ciebie nie dotyczy kolejne kryteria determinujące rodzaj pozwolenia na pracę to:

– kandydat w wieku 18-35 lat i chcący podróżować i pracować w ramach International Experience Canada

– posiadacz certyfikatu zaangażowania dla Start-up Visa Program

– już mieszkasz lub pracujesz w Kanadzie i chcesz zostać na stałe

– współmałżonek lub członek rodziny osoby pracującej lub studiującej tymczasowo w Kanadzie

– świeżo upieczony absolwent kanadyjskiej szkoły policealnej

– pracownik na podstawie umowy międzynarodowej

– posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy ważne co najmniej 6 miesięcy

– złożył wniosek o udzielenie ochrony uchodźcy w Kanadzie

– udział w wymianie miedzynarodowej

– pracownik na podstawie umowy federalno-prowincjonalnej/terytorialnej

– uczestnik Światowego Programu Młodzieży

– posiadacz pozwolenia na studia, który nie może już utrzymać się finansowo

– pracownik, który jest maltretowany lub zagrożony w związku z pracą w Kanadzie

– francuskojęzyczny lub dwujęzyczny pracownik wykwalifikowany, który zamierza pracować poza Quebec

– pracownik przenoszony w ramach firmy;

 

Kolejną drogą do uzyskania pozwolenia na pracę jest sytuacja kiedy potencjalny pracodawca posiada zgodę na zatrudnienie pracownika z zagranicy (pozytywne lub neutralne LMIA- Labour Market Impact Assesment) wydane przez kanadyjski Urząd Zatrudnienia. W skrócie pracodawca musi udowodnić, że nie mógł znaleźć wykwalifikowanego obywatela kanadyjskiego lub rezydenta na wymaganą pozycję. Aplikacje LMIA są bardzo techniczne i wymagają dużego zaangażowania od pracodawców.

Istnieje wiele możliwości uzyskania pozwolenia na pracę, ale bardzo ważne jest dopasowanie typu aplikacji do indywidualnej sytuacji potencjalnego kandydata.

 

Jeżeli nie jesteś pewny jak zacząć zapraszamy do kontaktu!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

przygoda

czeka

zrób wszystko, by podróż zapadła w pamięć